Thursday, December 1, 2016

2016 оны Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах 3-р тэмцээний Удирдамж


УДИРДАМЖ


  • 2016 оны Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Олон Улсын Хос тоглолтын Холбооноос зөвлөсөн журмын дагуу зохион байгуулна.  • 2016/12/10 бямба гарагийн 09:30 цагаас ШУТИС-ын 1-р байрны 225 тоот (өмнө нь кюүтэй тамирчдын чансаа тогтоох Намрын тэмцээн болж байсан) өрөөнд   • Хугацаа:


2016 оны 12-р сарын 10 (бямба)
09:30-Нээлт, Оноолт, техникийн зөвлөгөөн
10:00-11:15 1-р өрөг
11:15-12:30 2-р өрөг
12:30-13:30 Цайны цаг
13:30-14:45 3-р өрөг
14:45-16:00 4-р өрөг
16:00-хаалт


  • 30 минут 1*30сек бёо-ёми

Макмахон системээр 4 өрөг тоглоно. Доорхи коми ба чулуу тооцох журмыг баримтална. Бүх хосууд 0 макмахон оноотой эхэлнэ.Бүртгэл:
т/о-тоглогчийн оноо
х/о-хосын оноо
6ч 0к---6 чулуу 0 коми
Дугаарлалтаар доогуур бичигдсэн нь харыг авна.
т/о х/о
1 Ц.Төгсбилэгт 2d 2 2.5
Р.Тунгалаг 3d 3
2 Ц.Золжаргал 1d 1 0.5
М.Ууганбат 1k 0
3 Ц.Оюутбилэг 3d 3 -1
Х.Баярцэнгэл 6k -5
4 Б.Долгорсүрэн 1d 1 -3
Б.Халиун -7
5 Б.Тэмүүжин 0 -3.5
О.Анударь -7
6 Г.Болд -1 -4
О.Хулан -7
7 Б.Анир 10к -9 -8.5
Б.Этүгэн -8
8 Ш.Баяржаргал -4 -9
Б.Учир 15к -14
9 Ц.Сансар 5d 5
Р.Гэрэлмаа 5k -4
10


Онооны зааварчилгаа:Чулуу тавих тухай
Тоглогчдын зэргийн зөрүүг онооны аргачлалаар тооцож тухайн хосын оноог гарган доорхи хүснэгтийн дагуу чулуу тавих болон коми авах эсэхийг тогтооно. Чулуу тавих тохиолдолд чулууны тоо есөөс хэтрэхгүй байна.

Тоглогчийн оноог тогтоох


Зэрэг Оноо
7d 7
6d 6
5d 5
4d 4
3d 3
2d 2
1d 1
1k 0
2k -1
3k -2
4k -3
5k -4
6k -5
7k -6
8k -7
9k -8
10k -9
11k -10
12k -11
13k -12
14k -13
15k -14Хосын оноог тогтоох
Дээрх аргачлалаар тоглогч нэг бүрийн оноог тогтоосны дараа хоёр тоглогчийн онооны арифметик дундажийг гаргаж тухайн хосын оноог тогтооно. Жишээлбэл:

Тоглогч
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
Зэрэг
Оноо
А
5D
5
2D
2
1D
1
В
1D
1
5K
-4
8k
-7
Хосын оноо

3

-1

-3

Чулууг тооцох
Онооны зөрөө
Чулуу
Коми
0.0
0
6
0.5
0
0
1.0
0
-6
1.5
2
0
2.0
2
-6
2.5
3
0
3.0
3
-6
3.5
4
0
4.0
4
-6
4.5
5
0
5.0
5
-6
5.5
6
0
6.0
6
-6
6.5
7
0
7.0
7
-6
7.5
8
0
8.0
8
-6
8.5
9
0
9.0
9
-6

Оноо тэнцвэл цагаан хожно
Коми (6) хар коми өгнө
Коми (-6) цагаан коми өгнө

Monday, November 28, 2016

Япон улсын Элчин Сайдын нэрэмжит Цомын төлөө 13-р тэмцээний рейтинг тооцсон байдал

Япон улсын Элчин Сайдын нэрэмжит Цомын төлөө 13-р тэмцээний рейтинг тооцсон байдал
нэр хуучин өрөг 1 өрөг 2 өрөг 3 өрөг 4 өрөг 5 нийт шинэ
Б.Тэмүүжин 1777 6 -10.4 5 -13.2 4.4 -8.2 1768.8
Б.Баттулга 1652 9.6 -6.9 13.2 19.5 -3 32.4 1684.4
А.Дэмбэрэлнямбуу 1865 -15.4 4.6 7.2 -11.8 -10 -25.4 1839.6
Г.Болд 1630 -9 13.8 12 -2.4 14.1 28.5 1658.5
н.Төгөлдөр 1570 -14.7 16.2 16.2 -14.7 -13.8 -10.8 1559.2
Года 1600 11.7 -7.2 10.2 -6.9 15 22.8 1622.8
М.Оргил 1497 -10.5 -10.8 19.2 -11.7 19.2 5.4 1502.4
Энхсүх 1600 -15 -18.6 15 -16.5 15 -20.1 1579.9
Б.Анир 1608 10.5 14.7 -13.2 11.1 -14.1 9 1617
Б.Этүгэн 1557 16.8 15.9 -12 12 -6.6 26.1 1583.1
О.Анударь 1580 14.7 12.6 -7.5 11.7 15 46.5 1626.5
Ш.Баяржаргал 1522 -11.7 -12.6 18.3 18.3 -6 6.3 1528.3
Батцоож 1578 15.9 -15.9 15.9 14.7 -15 15.6 1593.6
Ц.Сансар 2022 2.9 1 -6 0.8 1 -0.3 2021.7
О.Хулан 1485 18.3 19.8 -10.2 -12 -13.8 2.1 1487.1
Б.Учир 1600 15 -19.8 -15.9 -15 -19.2 -54.9 1545.1
Б.Халиун 1516 -9.6 18.6 17.1 -11.1 13.8 28.8 1544.8
Б.Ирмүүн 1567 -18.3 16.5 -17.1 16.5 -13.5 -15.9 1551.1
Ц.Оюутбилэг 1946 5.2 6.4 12 7.6 -14 17.2 1963.2
Ц.Золжаргал 1760 -5.2 10.4 -7.2 -13 4 -11 1749
Ц.Төгсбилэгт 1815 9.6 -6.4 -8.6 4.6 5.8 5 1820
Р.Тунгалаг 1862 -5.8 3.6 8.6 -13.6 7.8 0.6 1862.6
Б.Долгорсүрэн 1800 -8.2 4.8 6.2 11.8 14 28.6 1828.6
Ямада 1656 23.1 -3 -9.3 19.8 -8.7 21.9 1677.9
Ган-Эрдэнэ 1600 15 -14.7 -16.2 15 -15 -15.9 1584.1
Баярбаатар 1600 15 -5.4 15 -18.3 15 21.3 1621.3
Цэлмүүн 1600 -15 -16.2 -18.3 -15 15 -49.5 1550.5
Билгүүн 1600 -16.8 -13.8 -19.2 15 -15 -49.8 1550.2
Алтансүх 1600 -15.9 -16.5 -15 -15 -15 -77.4 1522.6
Түмэнхүслэн 1600 -15 10.8 -15 15 13.8 9.6 1609.6