Friday, August 16, 2013

Го-гийн тухай баримт кино-1Gogameguru.com сайтаас толилуулж байгаа уг кино нь PLAY MORE GO төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа анхны кино юм.