Sunday, December 1, 2013

Их Британийн Го-гийн Холбооноос гаргасан танилцуулга хичээл (4 хэсэг англи хэлээр)

Нэгдүгээр хэсэг
Хоёрдугаар хэсэгГуравдугаар хэсэг
Дөрөвдүгээр хэсэг