Monday, September 15, 2014

Рейтинг тооцох тухай

Монголын Го-гийн холбооноос нийт тамирчиддаа рейтинг тооцож жагсаалт гаргадаг. Рейтингийг анх орж байгаа тоглогч 1600-аас эхэлж тооцуулах бол анх орж байгаа дантай тоглогч рейтинг анх тоглосон тэмцээндээ өрсөлдсөн тамирчны рейтингээс тооцуулах аргачлалаар өөрийн рейтингийг бодуулна. 

Монголын Го-гийн Холбооноос рейтинг тооцно гэж зарласан тэмцээний үр дүнгээр тамирчин тус бүр рейтинг бодуулах ёстой. 

Одоогоор тогтмол зохион байгуулагдаж байгаа рейтинг тооцох тэмцээн нь:

Улсын аварга шалгаруулах (ганцаарчилсан) тэмцээн
Японы Элчин сайдын нэрэмжит Цомын тэмцээн
Кюүтэй тамирчдын улирал тутмын тэмцээн
бусад А зэрэглэлийн рейтинг тооцно гэж зарласан тэмцээнүүд