Sunday, January 1, 2017

2017 оны тэмцээний хуваарь

 1. Чансаа тогтоох 2017 оны Хаврын тэмцээн (Дунд Лиг) 3-р сар
 2. Чансаа тогтоох 2017 оны Хаврын тэмцээн (Доод Лиг) 3-р сар
 3. Улсын аварга шалгаруулах Багийн 4-р тэмцээн 5-р сар
 4. "ГоКали" клубын Анхдугаар тэмцээн 5-р сар
 5. Чансаа тогтоох 2017 оны Зуны тэмцээн (Дунд Лиг) 6-р сар
 6. Чансаа тогтоох 2017 оны Зуны тэмцээн (Доод Лиг) 6-р сар
 7. "EurAsia" Солонгос Бизнес эрхлэгчдийн нийгэмлэгийн 6-р тэмцээн 6-р сар
 8. Дэлхийн аварга шалгаруулах 38-р тэмцээн Хятад 6-р сар
 9. Дээд Лиг 2017 оны эхний хагас
 10. Европын аварга шалгаруулах 61-р нээлттэй тэмцээн Герман 7-р сар
 11. Улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээн 8-р сар
 12. 13*13 Аварга шалгаруулах 3-р тэмцээн 8-р сар
 13. Холбооны Цомын төлөө тэмцээн 9-р сар
 14. Солонгосын Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэмцээн Солонгос 9-р сар
 15. Чансаа тогтоох 2017 оны Намрын тэмцээн(Дунд Лиг)  9-р сар
 16. Чансаа тогтоох 2017 оны Намрын тэмцээн(Доод Лиг)  9-р сар
 17. Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээн 10-р сар
 18. Олон улсын хот хоорондын тэмцээн Хятад 10-р сар
 19. Япон Элчин сайдын Цомын төлөө 14-р тэмцээн 11-р сар
 20. Чансаа тогтоох 2017 оны Өвлийн тэмцээн (Дунд Лиг) 12-р сар
 21. Чансаа тогтоох 2017 оны Өвлийн тэмцээн (Доод Лиг) 12-р сар
 22. Хос тоглолтын Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн  Япон 12-р сар
 23. Дээд Лиг 2017 оны сүүлийн хагас
 24. Зүүнхараа өртөөний нэрэмжит 3-р тэмцээн(дээрх тэмцээний задаргаа:)
ЛИГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
Доод Лиг  2017 оны Хаврын чансаа тогтоох тэмцээн
Дунд Лиг  2017 оны Хаврын чансаа тогтоох тэмцээн
Доод Лиг  2017 оны Зуны чансаа тогтоох тэмцээн
Дунд Лиг  2017 оны Зунычансаа тогтоох тэмцээн
Дээд Лиг 2017 оны эхний хагас

Доод Лиг  2017 оны Намрын чансаа тогтоох тэмцээн
Дунд Лиг  2017 оны Намрын чансаа тогтоох тэмцээн
Доод Лиг  2017 оны Өвлийн чансаа тогтоох тэмцээн
Дунд Лиг  2017 оны Өвлийн чансаа тогтоох тэмцээн
Дээд Лиг 2017 оны Сүүлийн хагас


УЛСЫН ЧАНАРТАЙ ТЭМЦЭЭН
Улсын аварга шалгаруулах Багийн 4-р тэмцээн
Улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээн
Хос тоглолтын Улсын аварга шалгаруулах 4-р тэмцээн


А ЗЭРЭГЛЭЛИЙН РЕЙТИНГ ТООЦОХ ТЭМЦЭЭН
"ГоКали" клубын Анхдугаар тэмцээн 
Япон Элчин сайдын Цомын төлөө 14-р тэмцээн


Б ЗЭРЭГЛЭЛИИЙН ТЭМЦЭЭН
"EurAsia" Солонгос Бизнес эрхлэгчдийн нийгэмлэгийн 6-р тэмцээн
13*13 Аварга шалгаруулах бооцоот 3-р тэмцээн
Зүүнхараа Өртөөний нэрэмжит 3-р тэмцээн
Холбооны Цомын төлөө тэмцээн


ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРТАЙ ТЭМЦЭЭН
Дэлхийн аварга шалгаруулах 38-р тэмцээн Хятад 6 сар
Европын аварга шалгаруулах 61-р нээлттэй тэмцээн Герман 7-р сар
Солонгосын Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэмцээн Солонгос 10-р сар
Олон улсын хот хоорондын тэмцээн Хятад 10-р сар
Хос тоглолтын Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн  Япон 12-р сар