Дэлгүүр

1. 9*9 хэвлэхээр татаж авах (үнэгүй)

2.Соронзон хөлөг чулуу  ДУУССАН
19*19 хөлөг.
29см*28см хэмжээтэй
361 наалддаг соронзонтой чулуутай.
Чулууны диаметр 1.2 см
Үнэ:


3.
19*19  болон 13*13 хэмжээтэй хатуу хөлөг
19*19 хэмжээтэй зөөлөн хөлөг (гялгар)
Савтай 361 чулуу
 Үнэ 50.000 төгрөг