Дэлгүүр

1. 9*9 хэвлэхээр татаж авах (үнэгүй)

2.Соронзон хөлөг чулуу  ДУУССАН
19*19 хөлөг.
29см*28см хэмжээтэй
361 наалддаг соронзонтой чулуутай.
Чулууны диаметр 1.2 см
Үнэ:


3.