Журам


Гишүүнчлэлийн журам (2017 он дуустал хүчинтэй)

Ижилсгэх тухай журам (2017 он дуустал хүчинтэй)

Рейтинг тооцох тухай (2017 он дуустал хүчинтэй)

Клубын журам (2017 он дуустал хүчинтэй)

Зэрэг цол авах журам (2017 он дуустал хүчинтэй)

Тэмцээн зохион байгуулах тухай (2017 он дуустал хүчинтэй)

2017 оны Лигийн тэмцээн зохион байгуулах тухай (2017 он дуустал хүчинтэй)