PAIR GO

Хос тоглолттой холбоотой мэдээ мэдээллийг төвлөрүүлнэ. Дэлхийн Хос тоглолтын Холбооны хүсэлтээр хос тоглолтын бие даасан хуудас нээж байгаа болно.

Дэлхийн Го-гийн Холбооны веб хуудсанд зочлохыг хүсвэл  http://www.worldpairgo.org  линкээр ороорой. 

1. Олон Улсын Хос тоглолтын Холбооны хүсэлтээр нийт тоглогчдыг panda-igs.com сайтаар тоглохыг уриалж байна. Энэ нь тухайн тоглогч бүрийн рейтингийг олон улсад тодорхойлох болон цаашид олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах хос тоглолтын тэмцээний оролцох үзүүлэлт болж болзошгүй юм.

2. Дараа дараагийн дэлхийн аваргад оролцох улсын тоо болон нэг улсаас оролцох хос тоглогчийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа тул хос тоглолтоор идэвхтэй хичээллээрэй.